Lekarz

Wzrost aktywności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza

-6. Zmniejszenie ilości białka w organizmie, ze wzrostem wydalania azotu w moczu (katabolizm). 7. Wydzielanie ADH i aldosteronu. Spadek poziomu sodu i chlorków w surowicy,

‚ wzrost poziomu potasu. Zmniejszone wydalanie sodu, chlorków i wody. 8. Spadek poziomu kwasu askorbinowego w surowicy. Zmniejszenie wydalania kwasu askorbinowego, ryboflawiny, tiaminy i amidu kwasu nikotynowego14.

Guz wirylizujący kory nadnercza

U dziewczynek niektóre hormonalnie czynne guzy złośliwe jajnika mogą dawać objawy maskulinizacji. Zwykle guz jajnika jest wyczuwalny w jamie brzusznej, a badanie ultrasonograficzne pozwala na odróżnienie go od guza nadnerczy. Również późno rozpoznany, wrodzony przerost kory nadnerczy, dający objawy maskulinizacji u dziewczynek, może stwarzać kłopoty w różnicowaniu z guzem kory. W przypadkach guza ujście pochwy jest prawidłowe, a wargi sromowe mniejsze są prawidłowo wykształcone. Główną różnicę stanowią wyniki badań hormonalnych omówione powyżej.

Ginekomastia u chłopców

Ginekomastia u chłopców jest najwcześniejszym objawem feminizującego guza kory nadnerczy, dlatego w każdym przypadku ginckomastii należy dążyć do wyjaśnienia jej przyczyn. Jako hormonalny przerost przewodów i zrębu piersi męskiej może ona występować u chłopca w każdym wieku. U noworodka i w okresie pokwi- tania traktowana jest jako objaw fizjologiczny, którego przyczyny nie są w pełni wyjaśnione. Nie wymaga ona leczenia, gdyż cofa się samoistnie. Może zajmować jedną stronę, ale częściej występuje obustronnie. Ginekomastia może towarzyszyć niektórym zaburzeniom hormonalnym, jak zespół Klinefeltera (str. 679), zespół feminizujących jąder, niedoczynność lub nadczynność tarczycy. Może też występować, w przebiegu niektórych przewlekłych schorzeń, jak gruźlica płuc, marskość wątroby, białaczka, przewlekła niewydolność nerek połączona z dializami. Znacznego stopnia niedożywienie, jak też stosowanie niektórych leków (gonadotropiny, glikozydy naparstnicy, testosteron, hydroksyzyna), mogą być jej przyczyną. Może występować rodzinnie w zespole Reifenśteina (hipogonadyzm, hypospadiasis, ginekomastia). Również miejscowe drażnienie mechaniczne może być powodem jej powstania (3).

U noworodka z niedorozwojem nadnerczy

Objawy i rozpoznanie. U noworodka z niedorozwojem nadnerczy objawy mogą wystąpić zaraz po urodzeniu. Są to przede wszystkim objawy utraty soli: wymioty, biegunka, odwodnienie, poza tym drgawki oraz zapaść naczyniowo-śercowa, mogąca prowadzić nawet do zgonu dziecka. Przy słabszym nasileniu objawów dzieci te źle się rozwijają, zaznaczony jest brak przyrostu masy ciała, dzieci często się odwadniają i mają skłonność do biegunek i wymiotów.

Skurcz krtani

Skurcz krtani może wymagać energicznego postępowania. W razie konieczności można podać krótko działający środek zwiotczający (np. sulccynylocholinę) zakładając, że możliwe będzie prowadzenie sztucznego oddychania. Przy częściowym skurczu krtani często wystarcza podanie małej dawki niedepolaryzującego środka zwiotczającego, co może nawet spowodować wzrost objętości oddechowej. Intubacja zabezpiecza chorego przed nawrotem skurczu krtani.