Lekarz

Czynniki wpływające na występowanie powikłań płucnych:

RODZAJ ZABIEGU OPERACYJNEGO. Powikłania płucne najczęściej występują po długo trwających operacjach w górnej połowie jamy brzusznej. Czynnikami predysponującymi jest brutalne pociąganie trzewi, przesadne rozciąganie rany operacyjnej, ścisłe tamponowanie jamy otrzewnej. Występują dość często po operacjach przepukliny. Z operacji poza jamą brzuszną, powikłania płucne występują najczęściej po zabiegu wycięcia tarczycy, zatorowość płuc – po zabiegach w miednicy mniejszej.

Parowniki

-3. Parowniki i przepływomierze nie są przystosowane do zmienionych warunków ciśnienia i ich skala nie jest prawdziwa, gdy ciśnienie atmosferyczne jest niskie (p. niżej).

-4–. Na dużych wysokościach często panują niskie temperatury (p. niżej). 5. Patofizjologia zarówno u nie zaaklimatyzowanych, jak i zaaklimatyzowanych mieszkańców dużych wysokości. Zmiany polegają na hiperwentylacji płuc, policytemii, hi- perwolemii, wzroście objętości krwi w płucach, nadciśnieniu płucnym oraz wzroście pojemności dyfuzyjnej. Ostry obrzęk płuc wymaga wentylacji typu IPPV 100% tlenem. i sprowadzenia chorego w dół.

Wrodzona torbiclowatośe trzustki

Wrodzona torbiclowatośe trzustki. Charakteryzuje się jej torbielowatą budową przy prawidłowym rozwoju pęcherzyków, wysp i przewodów. Pod błoną surowiczą, jak też na przekroju, widoczne są liczne, drobne torbielłri. Schorzenie to może towarzyszyć torbielowatości nerek i wątroby oraz wadom ośrodkowego układu nerwowego, dając objawy zbliżone do obserwowanych w zwłóknieniu torbielowatym trzustki.

Podany powyżej zestaw badań

Dzieci, u których badanie to wypadło niejednoznacznie lub nastąpiło zmniejszenie stężenia lpx i pojawienie się kwasów żółciowych w treści dwunastniczej, muszą być poddane badaniu scyntygraficznemu wątroby, uważanemu za jedno z najbardziej wartościowych badań diagnostycznych w chorobach dróg żółciowych (4). Zastosowanie znaczników technetowych (HEPIDA, IODIDA), które są wychwytywane i wydalane przez wątrobę, nawet przy bardzo dużym stężeniu bilirubiny w surowicy, dostarcza ponadto danych o stopniu uszkodzenia komórki wątroby oraz umożliwia wykrycie torbieli dróg żółciowych.

Wzrost poziomu serotoniny

Wzrost poziomu serotoniny we krwi obserwuje się także w guzie srebrochłonnym płuc, w biegunce tłuszczowej (sprue) nietropikalnej oraz w lipodystrofii jelitowej154.

(Patrz artykuły poglądowe: Stone H. H. i Donnelly C. C., Anesthesiology, 1960, 21, 203 Dery R., Can. Anaesth. Soc. J., 1971, 18, 245 Mason R. A. i Steane P. A., Anaesthe- sia, 1976, 31, 228).

Choroba Recklinghausena (1833–1910) – nerwiakowatość155. Chorzy mogą wykazywać wzmożoną wrażliwość na niedepolaryzujące środki zwiotczające150 i na sukcyny- locholinę157.