1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

ANESTEZJA W CIEMNYM POMIESZCZENIU

Podczas wielu zabiegów endoskopowych czy badań rentgenowskich potrzebne jest częściowe lub prawie zupełne zaciemnienie pomieszczenia. Pacjentowi zagraża wówczas nie- dostrzeżenie przez anestezjologa sinicy, niedrożności dróg oddechowych, wyczerpania butli z gazami itp. Trzeba więc zapewnić dostateczne oświetlenie i należycie je osłonić, by nie utrudniało badania. Gdy istnieje bezwzględna konieczność całkowitego zgaszenia światła, anestezjolog winien mieć w pamięci następujące problemy:

NIEDOBÓR POTASU:

PRZYCZYNY: a) nadmierne straty z przewodu pokarmowego – wymioty, biegunka, przetoka żółciowa itp., b) nadmierne straty z moczem, gdy wzrasta diureza, c) brak prawidłowego dowozu – szczególnie wobec nadmiernych strat, d) w marskości wątroby, e) w prawokomorowej niewydolności krążenia, f) może wystąpić, gdy pacjent otrzymuje przez dłuższy czas tylko roztwór iizjologiczny soli i glukozę, 9) nadczynność nadnerczy – patologiczna, jatrogenna, h) insulinowa, i) rodzinne porażenie okresowe, j) myasthenia gravis. Częstą przyczyną hipokaliemii jest alkaloza, której potas przechodzi do komórek.

STROFANTYNA

Dowiedziono, że roztwory cytrynianowo-fosforanowe w glukozie lepiej służą do pobierania i konserwowania krwi niż roztwory kwaśnego cytrynianu w glukozie64. Ten pierwszy roztwór ma wyższe pH (7,2 w czasie pobierania), krwinki czerwone są w lep-

DOPAMINA9S. Uważa się, że ma zalety izoprenaliny bez jej wad. Lekiem działającym wybiórczo inotropowo jest również dobutamina. GLUKAGON94. Naturalnie występujący produkt komórek a wysepek Langerhansa. Fizjologiczna przeciwwaga działania insuliny. Działa ino- i chronotropowo dodatnio {efekt ten nie jest blokowany przez insulinę). Podawany dożylnie, po .2-5 mg każdorazowo. Działa około 20 minut. Rzadziej od izoprenaliny powoduje zaburzenia rytmu. Rezultaty kliniczne są zwodnicze.

Objawy i rozpoznanie

Objawy i rozpoznanie. Objawy związane są z nadmiernym wytwarzaniem amin katecholowych przez guz. Główny objaw to nadciśnienie, które u dzieci występuje częściej jako stałe (ok. 90%), rzadziej jako napadowe. Pierwszymi objawami mogą być bóle głowy, zaburzenia widzenia oraz drgawki, nadciśnienie zaś zjawia się później. Znaczne nadciśnienie z tachykardią oraz zaburzeniami oddechowymi i sinicą może prowadzić do obrzęku płuc, niewydolności krążenia, a nawet zgonu. Może też powodować wystąpienie encefalopatii, stąd konieczność szybkiego rozpoznania

Analgezja podpajęczynówkowa

Przed, w czasie i po operacji należy unikać środków działających depresyjnie na układ oddechowy. Tiopental nie ma specyficznego obwodowego działania depresyjnego (jak w przypadku porfirii), lecz powinien być podawany w dawkach po 50 mg, przy jednoczesnej obserwacji skutków działania. W czasie operacji konieczna może być wentylacja wspomagana, a w bezpośrednim okresie pooperacyjnym – wentylacja IPPV po wykonaniu tracheostomii. Intubacja jest zwykle możliwa bez użycia środków zwiotczających.