1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Objawy u przytomnych pacjentów

a. Objawy u przytomnych pacjentów: 1) uczucie przepełnienia w głowie, 2) mrowienie kończyn, 3) ból zamostkowy, 4) ból krzyża, 5) duszność, 6) niepokój, 7) przekrwienie twarzy, 8) nudności i wymioty, 9) gorączka, 10) zapaść krążeniowa, 11) tachykardia, 12) skurcz oskrzeli z obfitym odkrztuszaniem plwociny, 13) później: hemoglobinemia, hemoglobinuria i ołiguria.

Serotonina

Serotonina powoduje skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych, oskrzeli, macicy i naczyń płucnych, wydzielanie histaminy i ma działanie antydiuretyczne. Bradykininy są silnymi środkami rozszerzającymi naczynia i powodują spadek ciśnienia. Są także odpowiedzialne za zaczerwienienie skóry w zespole rakowiaka. Wywołuje też skurcz mięśni gładkich i kurcz oskrzeli. Wzmożona jest przepuszczalność włośniczek, co powoduje obrzęki i zaburzenia elektrolitowe („wstrząs bradykininowy”)161.

Metody stosowane w warunkach polowych

Metody stosowane w warunkach polowych. Urządzenia do iniekcji dożylnych, środki do indukcji oraz środki zwiotczające są łatwe do transportu, można je więc stosować obok rurek dotchawiczych i opisanych wyżej przenośnych aparatów. Najlepszymi środkami wziewnymi są w tych warunkach eter i halotan. Pewne ograniczenia dotyczące stosowania środków łatwopalnych mog|ą istnieć w samolotach. A oto przykłady stosowania różnych metod:

Wzrost aktywności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza

-6. Zmniejszenie ilości białka w organizmie, ze wzrostem wydalania azotu w moczu (katabolizm). 7. Wydzielanie ADH i aldosteronu. Spadek poziomu sodu i chlorków w surowicy,

‚ wzrost poziomu potasu. Zmniejszone wydalanie sodu, chlorków i wody. 8. Spadek poziomu kwasu askorbinowego w surowicy. Zmniejszenie wydalania kwasu askorbinowego, ryboflawiny, tiaminy i amidu kwasu nikotynowego14.

Guz wirylizujący kory nadnercza

U dziewczynek niektóre hormonalnie czynne guzy złośliwe jajnika mogą dawać objawy maskulinizacji. Zwykle guz jajnika jest wyczuwalny w jamie brzusznej, a badanie ultrasonograficzne pozwala na odróżnienie go od guza nadnerczy. Również późno rozpoznany, wrodzony przerost kory nadnerczy, dający objawy maskulinizacji u dziewczynek, może stwarzać kłopoty w różnicowaniu z guzem kory. W przypadkach guza ujście pochwy jest prawidłowe, a wargi sromowe mniejsze są prawidłowo wykształcone. Główną różnicę stanowią wyniki badań hormonalnych omówione powyżej.