1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Ginekomastia u chłopców

Ginekomastia u chłopców jest najwcześniejszym objawem feminizującego guza kory nadnerczy, dlatego w każdym przypadku ginckomastii należy dążyć do wyjaśnienia jej przyczyn. Jako hormonalny przerost przewodów i zrębu piersi męskiej może ona występować u chłopca w każdym wieku. U noworodka i w okresie pokwi- tania traktowana jest jako objaw fizjologiczny, którego przyczyny nie są w pełni wyjaśnione. Nie wymaga ona leczenia, gdyż cofa się samoistnie. Może zajmować jedną stronę, ale częściej występuje obustronnie. Ginekomastia może towarzyszyć niektórym zaburzeniom hormonalnym, jak zespół Klinefeltera (str. 679), zespół feminizujących jąder, niedoczynność lub nadczynność tarczycy. Może też występować, w przebiegu niektórych przewlekłych schorzeń, jak gruźlica płuc, marskość wątroby, białaczka, przewlekła niewydolność nerek połączona z dializami. Znacznego stopnia niedożywienie, jak też stosowanie niektórych leków (gonadotropiny, glikozydy naparstnicy, testosteron, hydroksyzyna), mogą być jej przyczyną. Może występować rodzinnie w zespole Reifenśteina (hipogonadyzm, hypospadiasis, ginekomastia). Również miejscowe drażnienie mechaniczne może być powodem jej powstania (3).

U noworodka z niedorozwojem nadnerczy

Objawy i rozpoznanie. U noworodka z niedorozwojem nadnerczy objawy mogą wystąpić zaraz po urodzeniu. Są to przede wszystkim objawy utraty soli: wymioty, biegunka, odwodnienie, poza tym drgawki oraz zapaść naczyniowo-śercowa, mogąca prowadzić nawet do zgonu dziecka. Przy słabszym nasileniu objawów dzieci te źle się rozwijają, zaznaczony jest brak przyrostu masy ciała, dzieci często się odwadniają i mają skłonność do biegunek i wymiotów.

Skurcz krtani

Skurcz krtani może wymagać energicznego postępowania. W razie konieczności można podać krótko działający środek zwiotczający (np. sulccynylocholinę) zakładając, że możliwe będzie prowadzenie sztucznego oddychania. Przy częściowym skurczu krtani często wystarcza podanie małej dawki niedepolaryzującego środka zwiotczającego, co może nawet spowodować wzrost objętości oddechowej. Intubacja zabezpiecza chorego przed nawrotem skurczu krtani.

Inne zależności:

PROCESY ZAPALNE W JAMIE USTNEJ. U chorych ze zgorzelinowymi procesami okołozębowymi mogą wystąpić ropne powikłania płucne: 1) niezależnie od zabiegu,

-2) po operacji w anestezjii, 3) po ekstrakcji zębów. W rezultacie mogą powstać nastą1 pujące zmiany patologiczne: a) ropne zapalenie oskrzeli, b) ropne zapalenie płuc, c) Topień płuca, d) ropniak opłucnej. U bezzębnych pacjentów ropień płuca rozwija się bardzo rzadko. Objawy mogą wystąpić nawet do 3 tygodni po operacji. Regułą powinno być wyleczenie wszystkich procesów zapalnych w jamie ustnej na 3 tygodnie przed zabiegiem operacyjnym. W razie podejrzenia, że zaaspirowane zostało ciało obce, wymagane jest szybkie wykonanie badania rentgenowskiego i bronchoskopii.

ROZWÓJ WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Zawiązek wątroby pojawia się w 4 tygodniu życia zarodkowego jako”płytka komórek endodermalnych na brzusznej powierzchni jelita przedniego. W 5 tygodniu rozrasta się on kolbowato część bliższa wyraźnie się wydłuża. Z niej rozwiną się przewody żółciowe zewnątrzwątrobowe. Część dalsza wnika w mezenchymalną krezkę brzuszną będącą częścią przegrody poprzecznej, w której znajdują się już żyły żółtkowe i pępowinowe. Szybki rozplem komórek sprawia, że wątroba staje się