1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Nerwiak zarodkowy współczulny

Rozwija się on z zarodkowych komórek zwojowych, pochodzących z grzebienia nerwowego. Jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u małych dzieci. Jego postać łagodna to zwojak współczulny (ganglioneuroma). Guzy te wydzielają aminy katecholowe, które jednak nie przejawiają aktywności hormonalnej. Rzadko obserwowane nadciśnienie w tych guzach ma swe źródło raczej w ucisku na naczynia nerkowe (3). U dzieci tych występuje zwiększone wy-

OLIGEMIA

i śpiączka rozszerzenie źrenic czas krążenia obwodowego wydłuża się ze spadkiem ciśnienia tętniczego, podczas gdy wydłużenie czasu krążenia płucnego jest relatywnie mniejsze. W zasięgu wstrząsu znajdują się wszystkie narządy: serce, płuca, wątroba, nerki, mózg, jelita i narząd ruchu.

Przyczyny: 1. OLIGEMIA. Utrata krwi w objętości do 1000 ml jest zwykle dobrze kompensowana przez skurcz naczyń trzewnych i skórnych. Jeśli krwawienie utrzymuje się nadal, występuje prawdziwy wstrząs oligemiczny. Czynność serca, 100-120 minut, może być jeszcze przyspieszona przez anestezję. We wszystkich stadiach hematokryt nie jest wskaźnikiem utraty krwi. Spadek objętości krwi powoduje spadek ciśnienia żylnego, zmniejszenie powrotu żylnego i spadek rzutu serca. Ciśnienie krwi jest początkowo dobrze zachowane, ale później spada.

PROSTY APARAT

-10. Opisano PROSTY APARAT do stosowania niewybuchowej mieszanki cyklopropa- nu a) 50% cyklopropanu, 25% tlenu, 25% azotu b) 40% cykłopropanu, 30% tlenu, 60% helu c) aparat typu CON (40% cyklopropanu, 30% tlenu, 30% azotu) . Do krótkich zabiegów można podawać podtlenek azotu z ppwietrzem (np. nacięcie ropnia), do czego potrzebne są tylko: butla z gazem, maska twarzowa, gumowa rura z workiem oddechowych oraz kranik trójdrożny.

Czynniki wpływające na występowanie powikłań płucnych:

RODZAJ ZABIEGU OPERACYJNEGO. Powikłania płucne najczęściej występują po długo trwających operacjach w górnej połowie jamy brzusznej. Czynnikami predysponującymi jest brutalne pociąganie trzewi, przesadne rozciąganie rany operacyjnej, ścisłe tamponowanie jamy otrzewnej. Występują dość często po operacjach przepukliny. Z operacji poza jamą brzuszną, powikłania płucne występują najczęściej po zabiegu wycięcia tarczycy, zatorowość płuc – po zabiegach w miednicy mniejszej.

Parowniki

-3. Parowniki i przepływomierze nie są przystosowane do zmienionych warunków ciśnienia i ich skala nie jest prawdziwa, gdy ciśnienie atmosferyczne jest niskie (p. niżej).

-4–. Na dużych wysokościach często panują niskie temperatury (p. niżej). 5. Patofizjologia zarówno u nie zaaklimatyzowanych, jak i zaaklimatyzowanych mieszkańców dużych wysokości. Zmiany polegają na hiperwentylacji płuc, policytemii, hi- perwolemii, wzroście objętości krwi w płucach, nadciśnieniu płucnym oraz wzroście pojemności dyfuzyjnej. Ostry obrzęk płuc wymaga wentylacji typu IPPV 100% tlenem. i sprowadzenia chorego w dół.