1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wrodzona torbiclowatośe trzustki

Wrodzona torbiclowatośe trzustki. Charakteryzuje się jej torbielowatą budową przy prawidłowym rozwoju pęcherzyków, wysp i przewodów. Pod błoną surowiczą, jak też na przekroju, widoczne są liczne, drobne torbielłri. Schorzenie to może towarzyszyć torbielowatości nerek i wątroby oraz wadom ośrodkowego układu nerwowego, dając objawy zbliżone do obserwowanych w zwłóknieniu torbielowatym trzustki.

Podany powyżej zestaw badań

Dzieci, u których badanie to wypadło niejednoznacznie lub nastąpiło zmniejszenie stężenia lpx i pojawienie się kwasów żółciowych w treści dwunastniczej, muszą być poddane badaniu scyntygraficznemu wątroby, uważanemu za jedno z najbardziej wartościowych badań diagnostycznych w chorobach dróg żółciowych (4). Zastosowanie znaczników technetowych (HEPIDA, IODIDA), które są wychwytywane i wydalane przez wątrobę, nawet przy bardzo dużym stężeniu bilirubiny w surowicy, dostarcza ponadto danych o stopniu uszkodzenia komórki wątroby oraz umożliwia wykrycie torbieli dróg żółciowych.

Wzrost poziomu serotoniny

Wzrost poziomu serotoniny we krwi obserwuje się także w guzie srebrochłonnym płuc, w biegunce tłuszczowej (sprue) nietropikalnej oraz w lipodystrofii jelitowej154.

(Patrz artykuły poglądowe: Stone H. H. i Donnelly C. C., Anesthesiology, 1960, 21, 203 Dery R., Can. Anaesth. Soc. J., 1971, 18, 245 Mason R. A. i Steane P. A., Anaesthe- sia, 1976, 31, 228).

Choroba Recklinghausena (1833–1910) – nerwiakowatość155. Chorzy mogą wykazywać wzmożoną wrażliwość na niedepolaryzujące środki zwiotczające150 i na sukcyny- locholinę157.

PALENIE TYTONIU

PALENIE TYTONIU. Znacznie zwiększa częstość występowania powikłań płucnych na skutek dużej ilości wydzieliny oskrzelowej34. RODZAJ ANESTEZJI. Przy dobrze technicznie przeprowadzonej anestezji wybór środka nie ma większego znaczenia. Im szybciej występuje powrót normalnych odruchów, tym lepiej. Czynnikiem ułatwiającym wniknięcie zakażenia mogą być zainfekowane rurki ustno-gardłowe, rurki intubacyjne, żel do ich smarowania.

CHLOROPROMAZYNA

CHLOROPROMAZYNA. Przeciwdziała skurczowi drobnych naczyń, będącemu odpowiedzią na wzrost poziomu katecholamin, poprawia perluzję tkankową. Dawka 5 mg, ostrożnie powtarzana w razie potrzeby.

FENOKSYBENZAMINA (Dibenzyline)97. a-bloker, działa gwałtownie po podaniu dożylnym i utrzymuje działanie do 24 godzin. Dawka do 1 mg/kg w ciągu godziny, powtarzana w razie potrzeby. Ściśle kontrolować ciśnienie tętnicze. Inną metodą dawkowania jest podawanie 5 mg co 5-10 minut, z dokładną obserwacją pacjenta98. Pożądana jest kontrola OCŻ. Trzeba uzupełnić objętość osocza99. Ma też działanie uspokajające100.