1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

SKURCZ 2WACZY

a. SKURCZ 2WACZY. Należy wówczas wysunąć żuchwę do przodu, pociągając za jej kąty (rękoczyn opisany po raz pierwszy w r. 18742. Niekiedy wystarcza jej podciągnięcie w okolicy bródkowej. Jeżeli nadal nie udaje się udrożnić dróg oddechowych, zakłada się dobrze posmarowaną żelem rurkę nosowo-gardłową, tak aby jej koniec znalazł się tuż nad nagłośnią. Po wprowadzeniu rurki pogłębia się anestezję do momentu, w którym z łatwością można otworzyć usta choremu i założyć rurkę ustno-gardłową8.

Stężenie wolnych kwasów tłuszczowych

Stężenie wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi kształtuje się poniżej 0, 46 mmol/1, a ciał ketonowych w moczu poniżej 1,1 mmol/1 (5). Test z leucyną i tolbutamidem ma małe znaczenie diagnostyczne (1, 2).

U dzieci starszych, u których przyczyną niedocukrzenia częściej są ograniczone guzy trzustki (insulinoma), poza wyżej wymienionymi badaniami należy dążyć do ich przedoperacyjnej lokalizacji, aczkolwiek jest to trudne ze względu na małe rozmiary guzów (średnica poniżej 0,5 cm). Wykonuje się badania komputerowe (tomografia) oraz ultrasonograficzne, które jednak nie zawsze uwidaczniają guz. Stosowane są również badania naczyniowe, które u małych dzieci mają ograniczone znaczenie (20). Kateteryzacja żyły śledzionowej i seryjne badanie krwi na zawartość insuliny może pomóc w umiejscowieniu guza, ale jest to metoda trudna i u dzieci raczej nie stosowana. Ze względu na małe rozmiary wyspiaki trzustki nie uwidaczniają się w kontrastowych badaniach rentgenowskich przewodu pokarmowego. Dla chirurga ważne jest, czy zmiany w trzustce mają charakter rozsiany, czy ograniczony. Ze wzglądu na trudności w przedoperacyjnej ocenie zmian chirurg w czasie operacji na podstawie oględzin i badania palpacyjnego trzustki podejmuje decyzję co do rozległości zabiegu.

Fizykoterapia

-3. Fizykoterapia. Środki anestetyczne dobrze znoszone – to eter i halotan, gdyż rozszerzają one oskrzela. Podczas operacji można podawać izoprenalinę wziewnie z nebulizatora127. Astmę mogą nasilać następujące czynniki: tiopental, nieumiejętne wprowadzenie do anestezji środkiem wziewnym, intubacja dotchawicza, szczególnie w płytkiej anestezji lub przy niepełnym zwiotczeniu, drażnienie górnych dróg oddechowych przez kwaśną treść żołądkową, krew, śluz itd.

ODCZYNY GORĄCZKOWE I ALERGICZNE

Zapadalność na zapalenie wątroby typu B wśród pacjentów, którym przetoczono przeciętnie 2 butelki krwi, wynosi 0,8%, po przetoczeniu mieszanego osocza (pobieranego od wielu dawców) – 11,9%, po przetoczeniu osocza pobranego od mniej niż 10 dawców tylko 1,3%55. Przeniesieniu malarii można zapobiec., podając biorcy przed transfuzją 600 mg dwufosforanu chlorochiny. U 20% pacjentów, którym przetoczono 2 butelki krwi, stwierdzono w surowicy wzrost aktywności SGOT (transaminazy asparaginowej) i SGPT (transaminazy alaninowej) bez wystąpienia żółtaczki50.

ZATRUCIE DEHP

GLUKOZA. 5% roztwór jest izotoniczny. Można ją stosować do uzupełnienia płynów ustrojowych i dla utrzymania drożności dożylnej drogi podawania leków.

W celu uzyskania izotonicznego roztworu glukozy i chlorku sodu należy zmieszać V5 objętości roztworu fizjologicznego NaCl i 4/5 objętości 4,3% glukozy. Alkalizując roztwór do pH 6,8 (za pomocą buforu fosforanowego) można zmniejszyć częstość występowania zakrzepowego zapalenia żył39. Jeśli po przetoczeniu krwi konserwowanej będzie przetaczana glukoza, należy zmienić aparat, by zapobiec hemolizie. Wysoko, stężone roztwory glukozy (10% i wyżej) mogą powodować zakrzepicę. A”