1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Ocena poziomu hemoglobiny:

-1. Metoda oksyhemoglobinowa. 2. Metoda cyjanomethemoglobinowa – stosowana w automatycznych analizatorach. 3. Metoda zasadowej hematyny – stosowana tam, gdzie może występować we krwi sulfhemoglobina.

Krew konserwowana może być przechowywana w niskiej temperaturze (2-6°C) do 3 tygodni nadaje się do uzupełnienia objętości krwi i poprawy poziomu hemoglobiny. Giną w niej natomiast czynniki krzepnięcia i ciała odpornościowe. Dlatego też w leczeniu posocznicy, chorób przebiegających z krwotokiem czy niedoborami czynników krzepnięcia należy przetaczać krew świeżą (poniżej 24 godzin od pobrania).

SKŁAD NIEKTÓRYCH PŁYNÓW DO INFUZJI DOŻYLNYCH

ilości przyjmowanego sodu, c) zwiększonym wydalaniem potasu najbardziej nasilony w ciągu pierwszych 24 godzin, trwa zwykle tylko 48 godzin.

Odczyn ten jest związany ze wzrostem wydzielania hormonów kory nadnerczy, zwolnieniem ich unieczynniania i większą produkcją hormonu antydiuretycznego. Bodziec biegnie przypuszczalnie drogą podwzgórzowego łuku odruchowego.

PŁYN HARTMANNA

pH 5% glukozy w roztworze fizjologicznym NaCl wynosi 4,03, a obciążenie kwaśnym ładunkiem 0,7 mmol/I. pH roztworu fizjologicznego soli kuchennej wynosi 4,0, a obciążenie kwaśnym ładunkiem 0,8 mmol/1.

PŁYN HARTMANNA jest to V6 M roztwór mleczanu sodu w płynie Ringora71. Opisano dobre efekty leczenia wstrząsu krwotocznego, uzyskane przez zatrzymanie krwawienia i masywną infuzję płynów elektrolitowych w miejsce krwi72. Płyn Hart- manna ma tę zaletę, że po jego przetoczeniu elektrolity surowicy wracają do poziomu zbliżonego do normy. Jest to ważne, gdy nie można wykonać badań laboratoryjnych.

Hipoglikemia

Mianem hipoglikemii (niedocukrzenia) określa się stan, w którym stężenie glukozy w Surowicy krwi zmniejsza się poniżej stężenia zapewniającego normalną czynność narządów, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. Prawidłowe stężenie glukozy w surowicy krwi wynosi 2,78 do 3,3 mmol/1 (50-60 mg%). W hipoglikemii u donoszonego noworodka zmniejsza się ono poniżej 1,67 mmol/1 (30 mg%), a u wcześniaka poniżej 1,1 mmol/1 (20 mg%) (22).

Wypadki, powikłania l niepożądane następstwa anestezji

UTRUDNIENIA ODDECHOWE PODCZAS ZABIEGU OPERACYJNEGO. Niedrożność dróg oddechowych. Cechuje się następującymi objawami: 1) objętość oddechowa staje się niewystarczająca, co przejawia się zmniejszonym poruszaniem się worka oddechowego i osłabieniem: szmeru oddechowego 2) wciąganie ścian klatki piersiowej oraz tkanek okolicy nadobojczykowej, podobojczykowej i w okolicy wcięcia mostka 3) nadmierne poruszanie się brzucha powodowane gwałtownymi ruchami przepony 4) uruchomienie pomocniczych mięśni oddechowych 5) oddech staje się głośny (z wyjątkiem całkowitej niedrożności) 6) sinica 7) fizjologiczne unoszenie się klatki piersiowej i brzucha ustępuje wciąganiu górnej części klatki piersiowej z uwypuklaniem się powłok brzusznych w wyniku silnych skurczów przepony.